Freelance translators

Prevodioci, kao i tumači, omogućavaju komunikaciju između raznih kultura, prevodeći sa jednog jezika na drugi. Prevodioci rade sa pisanom riječi što je suprotno od izgovora.

Prevođenj uključuje mnogo više od jednostavnog pretvaranja ''riječ-po-riječ'' sa jednog jezika na drugi. Prevodioci moraju razumjeti dubinu predmetne materije svakog teksta sa kojeg prevode i biti upoznati ka kulturnom podlogom oba jezika i jezika sa kojeg prevode i jezika na koji prevode.

Sa preko 300,000 registrovanih provodilaca i tumača, Proz.com je najveća online baza podataka jezičkih profesionalaca na svijetu. Kako bi pronašli prevodioca, molimo vas odaberite jezički par ili pokušajte u naprednom pretraživanju prevodilaca i tumača. Takođe možete ponuditi specifičan prevodilački projekat tako što ćete objaviti prevodilački posao.

Select language pair:


Ne vidite jezik koji tražite? Pokušajte sa naprednim direktorijom za pretraživanje prevodilaca

Browse freelance translators by language pair:

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search