Freelance translators

Prevodioci, kao i tumači, omogućavaju komunikaciju između raznih kultura, prevodeći sa jednog jezika na drugi. Prevodioci rade sa pisanom riječi što je suprotno od izgovora.

Prevođenj uključuje mnogo više od jednostavnog pretvaranja ''riječ-po-riječ'' sa jednog jezika na drugi. Prevodioci moraju razumjeti dubinu predmetne materije svakog teksta sa kojeg prevode i biti upoznati ka kulturnom podlogom oba jezika i jezika sa kojeg prevode i jezika na koji prevode.

Sa preko 300,000 registrovanih provodilaca i tumača, Proz.com je najveća online baza podataka jezičkih profesionalaca na svijetu. Kako bi pronašli prevodioca, molimo vas odaberite jezički par ili pokušajte u naprednom pretraživanju prevodilaca i tumača. Takođe možete ponuditi specifičan prevodilački projekat tako što ćete objaviti prevodilački posao.

Select language pair:


Ne vidite jezik koji tražite? Pokušajte sa naprednim direktorijom za pretraživanje prevodilaca

Browse freelance translators by language pair:

ProZ.com Headquarters
235 Harrison Street Mail Drop #22
Syracuse, NY 13202
USA
+1-315-463-7323
ProZ.com Argentina
Calle 14 nro. 622 1/2 entre 44 y 45
La Plata (B1900AND), Buenos Aires
Argentina
+54-221-425-1266
ProZ.com Ukraine
6 Karazina St.
Kharkiv, 61002
Ukraine
+380 57 7281624
Ovi prevodioci su koordinirali prevođenje ProZ.com-a na Bosnian

Team Members: Kemal Radaslic, Kornelija Karalic

Molimo vas da imate u vidu da stranica još nije u cijelosti prevedena. Lokalizacija stranice se obavlja u fazama, tako što se prvo prevode najposjećeniji dijelovi stranice. Ukoliko naiđete na grešku u prevodu bilo kojeg dijela stranice koji je već lokalizovan, molimo vas da obavjestite nekog od koordinatora lokalizacije navedenog iznad.
Za informacije o tome kako možete pomoći u lokaliziranju ove stranice, molimo vas click here

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search