Education


Rezime različitih vrsta kurseva obuke, internet seminara i obrazovnih resursa raspoloživih prevodiocima i tumačima na Proz.comu.


Kursevi na zahtjev

Obuka vlastitim tempom: Obuka preko interneta može se odvijati po vašem vlastitom tempu.
Obuka jedan-na-jedan: Na tim kursevima mogu se koristiti Skype, e-pošta, ili druge međusobno dogovorene platforme.
Video zapisi: Video zapisi na razne teme povezane sa prevodilačkom djelatnošću.

Raspoređene obuke

Webinari: Onlajn prezentacije koje se vrše u realnom vremenu u virtualnoj učionici.
Online obuka: Slično internet seminarima, kursevi obuke na internetu obično traju duže, interaktivniji su i nude više materijala koji se može učitavati.
Lična obuka: Kursevi obuke licem u lice, koji traju jedan do dva dana i dešavaju se u gradovima širom svijeta.
SDL Trados obuka: Saznajte kako da na najbolji način iskoristite svoje SDL Trados proizvode od certificiranih trenera za SDL Trados.

Baza znanja

Wiki prevodilačka industrija: Omogućava korisnicima Proz.coma da okupe i podijele svoja kolektivna znanja o temama vezanim za prevodilačku djelatnost. Takve teme mogu između ostalih biti kako pokrenuti poslovanje, poreska pitanja u različitim zemljama, CAT alati, kvalitet prijevoda, itd.
Članci: Onlajn kolekcija članaka i vezanih informacija o temama koje interesiraju prevodioce, tumače i druge jezičke profesionalce.
Knjige: Knjige vezane za prevođenje na prodaju na Proz.comu.


Pregled stranice

Brzi pogled na sadržaj dostupan na Proz.comu.
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraga termina
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search